Over ons

De Nederlandse Onafhankelijkheidsdag is 26 juli op grond van het feit dat op die dag in 1581 de Staten-Generaal een Plakkaat het licht deden zien waarin werd verklaard dat de Koning van Spanje niet langer erkend wordt als wettig vorst van de Nederlanden. Een aantal vrienden trof elkaar in 2013 en besloot om initiatieven te ontwikkelen teneinde de bekendheid met het Plakkaat van Verlatinghe als Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring te vergroten.

Visie en missie
Indachtig de referentie van de Koning naar het Plakkaat van Verlatinghe (1581) in zijn rede bij aantreden op 30 april in 2013, het vermoeden dat die referentie bij velen niet overkwam en de merkbaar groeiende behoefte aan integrerende elementen in de Nederlandse samenleving als geheel heeft een ons gebracht tot het idee om kennis over het Plakkaat onder de Nederlandse bevolking te doen toenemen. De betekenis van het Plakkaat als geboorteakte wordt onderschat. Het is van belang daar iets aan te doen.Het Comité wil daar een poging toe wagen. Weliswaar komt het Plakkaat zijdelings aan de orde in de Canon van de Nederlandse Geschiedenis, doch het heeft daarin geen prominente plaats. De verdienste van de opstellers van het Plakkaat is dat zij het fundamentele recht op zelfbeschikking hebben geformuleerd. Dat recht is universeel en het Plakkaat wordt dan ook in de ons omringende samenlevingen als baanbrekend erkend. Het zou die erkenning ook in het eigen land meer dan verdienen. Verwijzing ernaar zou tot de erkenning van de kernwaarden van de gehele samenleving kunnen behoren. Dat werd nog eens benadrukt door de aandacht die ook President Obama schonk aan het Plakkaat tijdens zijn bezoek aan Nederland op 24 maart 2015.

In de Verenigde Staten wordt verteld dat de ‘Declaration of Independence’ op een aantal punten is afgeleid van het Plakkaat. In het basisonderwijs in de Verenigde Staten al wordt aandacht besteed aan de fundamenten.