Beleidsplan

Het Comité streeft naar een officieel erkende nationale feestdag ter herdenking van de onafhankelijkheid van de soevereine Nederlandse staat. Het Comité tracht dit doel te bereiken door

  • het stimuleren van kennis over de vrijheidsstrijd van de Nederlanden in aanloop naar en gedurende de periode die bekend staat als de Tachtigjarige Oorlog;
  • Het organiseren van herdenkingen die daarmee verband houden;
  • Het vestigen van de aandacht op het Plakkaat van Verlatinghe als vrijheidsverklaring;
  • Het intensiveren van de kennis over de geboortepapieren van Nederland;
  • Het bereiken van een feestdag waarop de geboorte van Nederland wordt gevierd.

Het Comité zou op termijn aan elke scholier een afdruk van het Plakkaat ter hand willen stellen.

Ook zou het Comité het initiatief willen nemen tot oprichting van een instituut dat de gedachten, neergelegd in het Plakkaat, nader gaat onderzoeken. In andere landen bestaan soortgelijke onderzoeksinstituten.

Beloningsbeleid
Statutair is vastgelegd dat geen van de oprichters, organen of bestuurders een beloning of andere vergoeding van de stichting ontvangt.