Middellange termijnplan 2018-2020

Het doel van de Stichting, het bereiken van een officiële erkende Nederlandse Onafhankelijkheidsdag ziet het comité bereikbaar in achtereenvolgende stappen.

  • Bekendheid vergroten van het document, inmiddels bekend als Pronkstuk van Nederland, het Placcaat van Verlatinghe in woord en geschrift
  • Het organiseren van activiteiten die daarmee samenhangen.

Het doel van de Stichting is inmiddels een forse stap dichterbij gekomen door de verkiezing van het Plakkaat tot Pronkstuk van Nederland op 26 januari 2018.

Op 26 juli 2018 zal het eerste exemplaar van een boek handelende over het Plakkaat worden overhandigd aan de voorzitter van de Eerste Kamer tijdens een bijzondere bijeenkomst in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Soortgelijke initiatieven zullen de komende jaren worden genomen en daarin passende activiteiten georganiseerd. De bestuursleden van het Comité vervullen regelmatig spreekbeurten over de betekenis van het Plakkaat en zullen dit de komende jaren blijven doen. In het recente verleden zijn ook cursussen georganiseerd over het Placcaat, met name in het verband van ‘Hoger Onderwijs voor Ouderen’ aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.